Nomadslife Foundation

Nomadisme in de eenentwintigste eeuw
Veel kleine volken worden met uitsterven bedreigd; hun taal, tradities en leefwijzen dreigen verloren te gaan. Door globalisering, droogte, armoede, alcoholisme en klimaatverandering is het steeds moeilijker vast te houden aan hun oorspronkelijke manier van leven.

Hoe handhaven nomaden zich?
Nomadische volken leven vaak onder extreme omstandigheden en zijn gewend zich aan te passen aan natuur en klimaat. Sommige veranderingen komen nomaden ten goede. De val van het communisme bracht nomadenvolken in Rusland, Kirgizië, Mongolië en andere voormalige Sovjet-Republieken de vrijheid om oude tradities en religies in ere te herstellen. Steeds meer inheemse bevolkingsgroepen organiseren zich politiek en cultureel om gezamenlijk voor hun rechten op te komen. Maar corruptie, landrechtproblematiek, versnelde klimaatverandering en wijdverbreid alcolholisme hebben hun weerslag op inheemse volken. De toekomst voor nomaden blijft onzeker.

NomadsLife informeert en documenteert
Via boeken, exposities, publicaties, deze website en lezingen wil NomadsLife kennis verspreiden over nomadisch leven en een tijdsbeeld creëren van hedendaags nomadisme.

Stichting NomadsLife
Coördinator: Jeroen Toirkens
Voorzitter: Marjan van kampen
Secretaris: Maarten Swinkels
Penningmeester: Kees Leenders

Comité van aanbeveling
De volgende personen ondersteunen NomadsLife:
Dhr. Jan Pronk
Voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking en voormalig speciale gezant van de Verenigde Naties in Sudan
Dhr. Bert Molsbergen
Directeur van het Museon, Onderwijsmuseum in Den Haag
Dhr. Govert de Groot
Directeur van Stichting Arctic Peoples Alert
Dhr. Roy Kahmann
Fotografieverzamelaar en oprichter van www.vintagephoto.nl en de HUPgallery 
Dhr. Eelco van Welie
Directeur NAi-uitgevers